Δημοσιευμένο ID Εμπορική Ονομασία Δραστική Ουσία
Χημικός Κωδικός
Περιεκτικότητα Συσκευασία Θεραπευτική Ταξινόμηση Φύλλο Οδηγιών Χρήστη Category Id
49 BRONCHOTUSSINE BROMHEXINE HCl
R05CB02
ΣΙΡΟΠΙ, 4MG/5ML BT x FL x 100 ml COUGH AND COLD PREPARATIONS, EXPECTORANTS, EXCL. COMBINATIONS WITH COUGH SUPPRESSANTS ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 2
50 NEO-MYCODERMOL CICLOPIROX OLAMINE
D01AE14
ΚΡΕΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, 1% TUBE x 20G ANTIFUNGALS FOR TOPICAL USE ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 2
51 NEO-MYCODERMOL CICLOPIROX OLAMINE
D01AE14
ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, 1% BT x FL x 20 ml ANTIFUNGALS FOR TOPICAL USE ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 2
52 ALGINE PARACETAMOL + CAFFEINE
N02BE51
ΔΙΣΚΙΟ, (500+65)MG/TAB BT x 12 (1 blister x 12) ANALGESICS, OTHER ANALGESICS AND ANTIPYRETICS ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 2