Έρευνα & Ανάπτυξη Καλλυντικών (R&D)

Δυναμική ομάδα εξειδικευμένων επιστημόνων που φέρει πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας

Header Εικόνα

Το τμήμα R&D

καλλυντικών προϊόντων της Adelco αποτελείται από μία δυναμική ομάδα εξειδικευμένων επιστημόνων και αναλυτών εργαστηρίων που διαθέτει πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας στην έρευνα και ανάπτυξη καλλυντικών προϊόντων, στην βελτίωση των προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά σύμφωνα με τις απαιτήσεις τις σύγχρονης αγοράς, προσφέροντας στους πελάτες μας τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
Τα νέα προϊόντα αναπτύσσονται με βάση τα σχέδια του τμήματος μάρκετινγκ, τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Κυκλοφορίας καλλυντικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή αγορά και των ρυθμιστικών αρχών.
Το τμήμα R&D αναπτύσσει νέα προϊόντα χρησιμοποιώντας τις πλέον προηγμένες τεχνολογίες, ευρύ φάσμα συστατικών, υλικών και αρωμάτων υψηλής ποιότητας, εξασφαλίζοντας την παραγωγή αποτελεσματικών και ανταγωνιστικών προϊόντων.

Οι Υπηρεσίες μας:

  • Ανάπτυξη νέων καλλυντικών προϊόντων η σειρών με βάση τις απαιτήσεις του πελάτη 
  • Ανάπτυξη και παραγωγή καλλυντικών προϊόντων. 
  • Διάθεση βιομηχανικών παρτίδων σύμφωνα με αυστηρά καθορισμένα κριτήρια που διασφαλίζουν την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων μας. (GMP)
  • Εξειδικευμένο μικροβιολογικό εργαστήριο. 
  • Ανάπτυξη ιδιωτικής ετικέτας (Private Label) από την επιλογή προϊόντος, τη σύνθεση, τη συσκευασία και τον σχεδιασμό.
  • Υποστήριξη των νέων προϊόντων με όλα τα απαραίτητα έγγραφα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αρχών κάθε χώρας.
  • Σύνταξη εγγράφων και πληροφοριών για το προϊόν που απαιτούνται από την εθνική νομοθεσία επιμέρους χωρών, όπως ο φάκελος πληροφοριών προϊόντος (PIF), το δελτίο δεδομένων ασφαλείας (SDS) και οι απαιτήσεις για την κοινοποίησης καλλυντικών προϊόντων.
image