Δημοσιευμένο ID Εμπορική Ονομασία Δραστική Ουσία
Χημικός Κωδικός
Περιεκτικότητα Συσκευασία Θεραπευτική Ταξινόμηση Φύλλο Οδηγιών Χρήστη Category Id
22 SOLIDON CHLORPROMAZINE HCl
N05AA01
ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΔΙΣΚΙΟ, 100MG/TAB BT x 50 (Plastic Vial) ANTIPSYCHOTICS ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 1
24 CLOPADEL CLOPIDOGREL (as clopidogrel hydrogen sulfate
B01AC04
ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ, 75MG/TAB BT x 28 (4 blisters x 7) ANTITHROMBOTIC AGENTS ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 1
25 SIVAL-B CODEINE PHOSPHATE + EPHEDRINE HYDROCHLORIDE
R05DA20
ΣΙΡΟΠΙ, (7.5+5.0)MG/5ML FL x 120 ml COUGH SUPPRESSANTS, EXCL. COMBINATIONS WITH EXPECTORANTS ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 1
26 STEDON DIAZEPAM
N05BA01
ΔΙΣΚΙΟ, 2MG/TAB BT x 30 (3 blisters x 10) ANXIOLYTICS ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 1
27 STEDON DIAZEPAM
N05BA01
ΔΙΣΚΙΟ, 5MG/TAB BT x 30 (3 blisters x 10) ANXIOLYTICS ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 1
28 STEDON DIAZEPAM
N05BA01
ΔΙΣΚΙΟ, 10MG/TAB BT x 30 (3 blisters x 10) ANXIOLYTICS ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 1
29 STEDON DIAZEPAM
N05BA01
ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ, 10MG/2ML BT x 6 AMP x 2 ml ANXIOLYTICS ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 1
30 DISTEDON DIAZEPAM + CLIDINIUM BROMIDE
A03CA02
ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΔΙΣΚΙΟ, (2+2.5)MG/TAB BT x 30 (3 blisters x 10) ANTISPASMODICS IN COMBINATION WITH PSYCHOLEPTICS ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 1
31 CARICIA DONEPEZIL HCl (as donepezil HCl, monohydrate)
N06DA02
ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ, 5MG/TAB BT x 28 (2 blisters x 14) PSYCHOANALEPTICS, ANTI-DEMENTIA DRUGS ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 1
32 CARICIA DONEPEZIL HCl (as donepezil HCl, monohydrate)
N06DA02
ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ, 10MG/TAB BT x 28 (2 blisters x 14) PSYCHOANALEPTICS, ANTI-DEMENTIA DRUGS ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 1
33 PAROTICIN FLUDROCORTISONE ACETATE + POLYMYXIN B SULFATE + LIDOCAINE HCl
S02CA07
ΩΤΙΚΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ, ΔΙΑΛΥΜΑ, (1+1.3+50)MG/ML BT x 1 Bottle x 10 ml CORTICOSTEROIDS AND ANTIINFECTIVES IN COMBINATION ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 1
34 FILICINE FOLIC ACID
B03BB01
ΔΙΣΚΙΟ, 5MG/TAB BT x 30 (3 blisters x 10) ANTIANEMIC PREPARATIONS, VITAMIN B12 AND FOLIC ACID ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 1
35 MENAGO "ADELCO" IRBESARTAN
C09CA04
ΔΙΣΚΙΟ, 75MG/TAB BT x 28 (4 blisters x 7) ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS, PLAIN ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 1
36 MENAGO "ADELCO" IRBESARTAN
C09CA04
ΔΙΣΚΙΟ, 150MG/TAB BT x 28 (4 blisters x 7) ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS, PLAIN ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 1
37 MENAGO "ADELCO" IRBESARTAN
C09CA04
ΔΙΣΚΙΟ, 300MG/TAB BT x 28 (4 blisters x 7) ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS, PLAIN ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 1
38 ACINIC MEFENAMIC ACID
M01AG01
ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ, 500MG/TAB BT x 1 BOTTLE x 30 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS, NON-STEROIDS ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 1
40 ADELCORT PREDNISOLONE
H02AB06
ΔΙΣΚΙΟ, 5MG/TAB BT x 30 (3 blisters x 10) CORTICOSTEROIDS FOR SYSTEMIC USE ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 1
41 DERMOL PREDNISOLONE + NEOMYCIN SULFATE
D07CA03
ΚΡΕΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, (0.5+0.5)% TUBE x 20 g CORTICOSTEROIDS, COMBINATIONS WITH ANTIBIOTICS ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 1
42 DERMOL PREDNISOLONE + NEOMYCIN SULFATE
D07CA03
ΚΡΕΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, (0.5+0.5)% TUBE x 20 g CORTICOSTEROIDS, COMBINATIONS WITH ANTIBIOTICS ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 1
43 LINIPON RISPERIDONE
N05AX08
ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ, 2MG/TAB BT x 20 (2 blisters x 10) ANTIPSYCHOTICS ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 1