Δημοσιευμένο ID Εμπορική Ονομασία Δραστική Ουσία
Χημικός Κωδικός
Μορφή, Περιεκτικότητα Συσκευασία Θεραπευτική Ταξινόμηση Φύλλο Οδηγιών Χρήστη Category Id
1 MELDOZ ALENDRONIC ACID (as alendronate sodium)
M05BA04
ΔΙΣΚΙΟ, 70MG/TAB BT x 4 ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΕ ΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 1
3 SATURNIL ALPRAZOLAM
N05BA12
ΔΙΣΚΙΟ, 0.5MG/TAB BT x 30 ΑΓΧΟΛΥΤΙΚΑ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 1
4 MINITRAN AMITRIPTYLINE HCl + PERPHENAZINE
N06CA01
ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΔΙΣΚΙΟ, (10+2)MG/TAB BT x 50 ΨΥΧΟΤΡΟΠΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 1
5 MINITRAN AMITRIPTYLINE HCl + PERPHENAZINE
N06CA01
ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΔΙΣΚΙΟ, (10+4)MG/TAB BT x 50 ΨΥΧΟΤΡΟΠΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 1
6 MINITRAN AMITRIPTYLINE HCl + PERPHENAZINE
N06CA01
ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΔΙΣΚΙΟ, (25+2)MG/TAB BT x 50 ΨΥΧΟΤΡΟΠΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 1
7 MINITRAN AMITRIPTYLINE HCl + PERPHENAZINE
N06CA01
ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΔΙΣΚΙΟ, (25+4)MG/TAB BT x 50 ΨΥΧΟΤΡΟΠΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 1
8 CARDIOSTYL ATORVASTATIN (as Atorvastatin Calcium Trihydrate
C10AA05
ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ, 20MG/TAB BT x 28 ΥΠΟΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ, ΑΜΙΓΕΙΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 1
9 CARDIOSTYL ATORVASTATIN (as Atorvastatin Calcium Trihydrate)
C10AA05
ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ, 40MG/TAB BT x 28 ΥΠΟΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ, ΑΜΙΓΕΙΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 1
10 KLOREF BETAINE HCL + POTASSIUM BICARBONATE
A12BA30
ΑΝΑΒΡΑΖΟΝ ΔΙΣΚΙΟ, (1035+675)MG/TAB BT x 30 ΥΠΟΚΑΛΙΑΙΜΙΑ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 1
11 NOTORIUM BROMAZEPAM
N05BA08
ΔΙΣΚΙΟ, 1.5MG/TAB BT x 30 ΑΓΧΟΛΥΤΙΚΑ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 1
12 NOTORIUM BROMAZEPAM
N05BA08
ΔΙΣΚΙΟ, 3MG/TAB BT x 30 ΑΓΧΟΛΥΤΙΚΑ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 1
13 NOTORIUM BROMAZEPAM
N05BA08
ΔΙΣΚΙΟ, 6MG/TAB BT x 30 ΑΓΧΟΛΥΤΙΚΑ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 1
14 NORMOLOSE CAPTOPRIL
C09AA01
ΔΙΣΚΙΟ, 50MG/TAB BT x 20 ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΤΙΚΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΤΑΣΙΝΗΣ (ΑΜΕΑ), ΑΜΙΓΕΙΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 1
15 NORMOLOSE-H CAPTOPRIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE
C09BA01
ΔΙΣΚΙΟ, (50+25)MG/TAB BT x 20 ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΤΙΚΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΤΑΣΙΝΗΣ (ΑΜΕΑ), ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 1
16 CEFACLORIL CEFACLOR (as Cefaclor Monohydrate)
J01DC04
ΚΑΨΑΚΙΟ ΣΚΛΗΡΟ, 500MG/CAP BT x 12 ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ, ΆΛΛΑ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΑ ΤΗΣ Β-ΛΑΚΤΑΜΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 1
17 CEFACLORIL CEFACLOR (as Cefaclor Monohydrate)
J01DC04
ΚΟΚΚΙΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ, 500MG/5ML FL x 60ML ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ, ΆΛΛΑ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΑ ΤΗΣ Β-ΛΑΚΤΑΜΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 1
18 CEFATRIZINE/ADELCO CEFATRIZINE PROPYLENE GLYCOLATE
J01DB07
ΚΑΨΑΚΙΟ ΣΚΛΗΡΟ, 500MG/CAP BT x 12 ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ, ΆΛΛΑ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΑ ΤΗΣ Β-ΛΑΚΤΑΜΗΣ 1
19 CEFATRIZINE/ADELCO CEFATRIZINE PROPYLENE GLYCOLATE
J01DB07
ΚΟΝΙΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ, 250MG/5ML FL x 60ML ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ, ΆΛΛΑ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΑ ΤΗΣ Β-ΛΑΚΤΑΜΗΣ 1
20 ISTAMEX CHLORPHENAMINE MALEATE
R06AB04
ΔΙΣΚΙΟ, 4MG/TAB BT x 20 ΑΝΤΙΙΣΤΑΜΙΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 1
21 ISTAMEX CHLORPHENAMINE MALEATE
R06AB04
ΣΙΡΟΠΙ, 2MG/5ML FL x 100ML ΑΝΤΙΙΣΤΑΜΙΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 1