Δημοσιευμένο ID Εμπορική Ονομασία Δραστική Ουσία
Χημικός Κωδικός
Περιεκτικότητα Συσκευασία Θεραπευτική Ταξινόμηση Φύλλο Οδηγιών Χρήστη Category Id
1 MELDOZ ALENDRONIC ACID (as alendronate sodium)
M05BA04
ΔΙΣΚΙΟ, 70MG/TAB BT x 4 (1 blister x 4) DRUGS AFFECTING BONE STRUCTURE AND MINERALIZATION ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 1
3 SATURNIL ALPRAZOLAM
N05BA12
ΔΙΣΚΙΟ, 0.5MG/TAB BT x 30 (3 blisters x 10) ANXIOLYTICS ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 1
4 MINITRAN AMITRIPTYLINE HCl + PERPHENAZINE
N06CA01
ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΔΙΣΚΙΟ, (10+2)MG/TAB BT x 50 (5 blisters x 10) PSYCHOLEPTICS AND PSYCHOANALEPTICS IN COMBINATION ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 1
5 MINITRAN AMITRIPTYLINE HCl + PERPHENAZINE
N06CA01
ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΔΙΣΚΙΟ, (10+4)MG/TAB BT x 50 (5 blisters x 10) PSYCHOLEPTICS AND PSYCHOANALEPTICS IN COMBINATION ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 1
6 MINITRAN AMITRIPTYLINE HCl + PERPHENAZINE
N06CA01
ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΔΙΣΚΙΟ, (25+2)MG/TAB BT x 50 (5 blisters x 10) PSYCHOLEPTICS AND PSYCHOANALEPTICS IN COMBINATION ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 1
7 MINITRAN AMITRIPTYLINE HCl + PERPHENAZINE
N06CA01
ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΔΙΣΚΙΟ, (25+4)MG/TAB BT x 50 (5 blisters x 10) PSYCHOLEPTICS AND PSYCHOANALEPTICS IN COMBINATION ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 1
8 CARDIOSTYL ATORVASTATIN (as Atorvastatin Calcium Trihydrate
C10AA05
ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ, 20MG/TAB BT x 50 (5 blisters x 10) LIPID MODIFYING AGENTS, PLAIN ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 1
9 CARDIOSTYL ATORVASTATIN (as Atorvastatin Calcium Trihydrate)
C10AA05
ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ, 40MG/TAB BT x 28 (4 blisters x 7) LIPID MODIFYING AGENTS, PLAIN ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 1
10 KLOREF BETAINE HCL + POTASSIUM BICARBONATE
A12BA30
ΑΝΑΒΡΑΖΟΝ ΔΙΣΚΙΟ, (1035+675)MG/TAB BT x 30 (Plastic vial) HYPOKALAEMIA ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 1
11 NOTORIUM BROMAZEPAM
N05BA08
ΔΙΣΚΙΟ, 1.5MG/TAB BT x 30 (3 blisters x 10) ANXIOLYTICS ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 1
12 NOTORIUM BROMAZEPAM
N05BA08
ΔΙΣΚΙΟ, 3MG/TAB BT x 30 (3 blisters x 10) ANXIOLYTICS ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 1
13 NOTORIUM BROMAZEPAM
N05BA08
ΔΙΣΚΙΟ, 6MG/TAB BT x 30 (3 blisters x 10) ANXIOLYTICS ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 1
14 NORMOLOSE CAPTOPRIL
C09AA01
ΔΙΣΚΙΟ, 50MG/TAB BT x 20 (2 blisters x 10) ACE INHIBITORS, PLAIN ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 1
15 NORMOLOSE-H CAPTOPRIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE
C09BA01
ΔΙΣΚΙΟ, (50+25)MG/TAB BT x 20 (2 blisters x 10) ACE INHIBITORS, COMBINATIONS ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 1
16 CEFACLORIL CEFACLOR (as Cefaclor Monohydrate)
J01DC04
ΚΑΨΑΚΙΟ ΣΚΛΗΡΟ, 500MG/CAP BT x12 (3 blisters x 4) ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE, OTHER BETA-LACTAM ANTIBACTERIALS ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 1
17 CEFACLORIL CEFACLOR (as Cefaclor Monohydrate)
J01DC04
ΚΟΚΚΙΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ, 500MG/5ML BT x FL x 60 ml ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE, OTHER BETA-LACTAM ANTIBACTERIALS ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 1
18 CEFATRIZINE CEFATRIZINE PROPYLENE GLYCOLATE
J01DB07
ΚΑΨΑΚΙΟ ΣΚΛΗΡΟ, 500MG/CAP BT x12 (1 blister x 12) ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE, OTHER BETA-LACTAM ANTIBACTERIALS ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 1
19 CEFATRIZINE CEFATRIZINE PROPYLENE GLYCOLATE
J01DB07
ΚΟΝΙΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ, 250MG/5ML FL x 60ML ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE, OTHER BETA-LACTAM ANTIBACTERIALS ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 1
20 ISTAMEX CHLORPHENAMINE MALEATE
R06AB04
ΔΙΣΚΙΟ, 4MG/TAB BT x 20 (2 blisters x 10) ANTIHISTAMINES FOR SYSTEMIC USE ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 1
21 ISTAMEX CHLORPHENAMINE MALEATE
R06AB04
ΣΙΡΟΠΙ, 2MG/5ML FL x 100 ml ANTIHISTAMINES FOR SYSTEMIC USE ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 1